AJUST DEL RALENTI

Consideracions previes a l'ajust del ralenti en el Ford Probe 24v.

  • El procés aquí indicat és vàlid pels models que equipen sistema de diagnosi OBD-I (veure secció diagnosi)
  • Per a procedir a ajustar el ralenti, el motor ha d'estar a temperatura normal de funcionament.
  • S'asumeix que no hi ha cap averia memoritzada a la centraleta, i tots els sensors i components funcionen correctament.

Dividirem en dues parts l'ajust del ralenti: "Ajust del TPS" i "Ajust de l'entrada d'aire".

Ajust del TPS.

Per a procedir a l'ajust del TPS (Sensor de Posició de l'Accelerador, en anglés Throttle Position Sensor) (Imatge 1), hem de tenir la clau del cotxe fora del contacte. Trobarem a la zona del motor, el conector de diagnosi (Imatge 1), i realitzarem el pont entre els pins GND i TEN (Imatge 2).

Imatge 1Imatge 2

Donarem el contacte, sense arribar a arrencar el motor (just una posició abans, quan s'encenen els indicadors del tablier). Localitzarem el sensor TPS, i afluixarem els cargols que subjecten el sensor, fins que quedi suficientment lliure per a poder moure'l. (Imatge 3).

Imatge 3

Observarem que a mesura que movem el sensor en una de les direccions, arriba un punt en el que s'activen els ventiladors del radiador. Haurem de situar el sensor del TPS en un punt proper a la posició en que els ventiladors s'activen (però que estiguin apagats).

Apretar els cargols del TPS per a fixar-lo a la posició indicada.

Ajust de l'entrada d'aire al ralenti.

Mantenim pontejat el conector de diagnosi, i arranquem el motor.

Observarem que el ralenti es inestable, així que esperarem a que s'estabilitzi una mica, i procedirem a ajustar-lo mitjançant el cargol situat a l'admisió (Imatge 4).

Imatge 4

Ajustarem el ralenti per a que es quedi aproximadament a 500 rpm (entre les dues ratlles de la Imatge 5), ja que d'aquesta manera, en funcionamient normal, es mantindrà sobre les 700 rpm que es mostren a la imatge.

Imatge 5

Quan es mantingui estable al voltant de les 500 rpm, apagarem el motor, treurem les claus del contacte, i retirarem el pont del conector de diagnosi.

Procedirem a realitzar un reset de la centraleta, desconectant el born negatiu de la bateria (Imatge 6), i mantenint trepitjat el pedal de fre durant uns 30 segons. Posteriorment tornarem a conectar el born negatiu.

Imatge 6

 

Aquesta informació i més a:

http://pagesperso-orange.fr/olivier.p24/trucs-astuces/arnaud01/ralenti01.htm

http://www.tsentraal.ee/mx6/probemx/p_p9.htm