LECTURA DELS CODIS D'ERROR DEL ABS

LECTURA DELS CODIS D'ERROR

La lectura dels codis d'error del sistema d'antibloqueix de frenada (ABS) es similar a la lectura dels codis d'error del motor (Veure secció "Xequeix codis error motor"), amb les següents diferències :

- Pontejar els pins TBS i GND (Veure secció "Conector de diagnosis")
- Els codis son llegits mitjançant l' indicador del ABS del tablier

A continuació es mostren els codis i les causes que els provoquen.

CODIS D'ERROR ABS
 
CODICIRCUIT
11Sensor de velocitat de la roda davantera dreta
12Sensor de velocitat de la roda davantera esquerra
13Sensor de velocitat de la roda de darrera dreta
14Sensor de velocitat de la roda de darrera esquerra
15Sensor de velocitat de la roda
22Unitat del circuit hidraulic
51Relé de seguretat
53Motor o relé del motor
61Unitat de control del ABS

 

Aquesta informació i més a: http://homepage.ntlworld.com/mx6-uk/maint/maint.htm