CONECTOR DE DIAGNOSIS

LOCALITZACIÓ

El conector de diagnóstic es troba sota el capó, a prop de la bateria (Figura 1).

Figura 1

DESCRIPCIÓ DELS PINS

A continuació es descriu la funció de cadasqun dels pins del conector (Figura 2 i 3).

Figura 2Figura 3
 
Pin (Fig.2)Pin (Fig.3)Funció
AFENsortida del codi del problema (ordInador de control del motor)
BMENinterruptor de sortida del monitor (ordinador de control del motor)
CTENentrada de mode de diagnostic (ordenador de control del motor)
D+Bconmutador de voltatge de la bateria
EGNDterra
FFATsortida del codi del problema (equip de control de transmisió automàtica)
GFBSsortida del codi del problema (ordinador de control del anti-bloqueix de frens (ABS))
HFACsortida del codi del problema (? no documentat en els vehicles d'America del Nort)
JFWSsortida del codi del problema (? no documentat en els vehicles d'America del Nort)
KFSCsortida del codi del problem (equip de control de velocitat de creuer)
L-sense utilitzar
MTATentrada de mode de diagnosis (equip de control de la transmisió automàtica)
NTBSentrada de mode de diagnosis (ordinador de control del anti-bloqueix de frens (ABS))
PTACentrada de mode de diagnosis (? no dumentat en els vehicles d'America del Nord)
QTWSentrada de mode de diagnosis (? no dumentat en els vehicles d'America del Nord)
RTSCentrada del mode de diagnosis (equip de control de la velocitat de creuer)
S-sense utilitzar
TFABsortida del codi del problema (monitor de diagnosis del air-bag)
UIG-sortida de bobina d'ignició (per a la conexió a tacómetre extern)
VGNDterra
WTFAentrada de mode de diagnosis (? no dumentat en els vehicles d'America del Nord)
XF/Pbobina de relé de la bomba de combustible (terra per activar la bomba de combustible)
YTABrele del claxon
Z-sense utilitzar
3-sense utilitzar

 

Aquesta informació i més a: http://homepage.ntlworld.com/mx6-uk/maint/maint.htm