LECTURA DELS CODIS D'ERROR DEL AIR-BAG

LECTURA DELS CODIS D'ERROR

Els codis d'error del sistema de retenció suplementari (SRS), més conegut com "Air-bag", es poden llegir sense necesitat d'utilitzar el conector de diagnosis, ja que en cas de presentar-se algun codi, aquest es mostra directament al indicador del "Air-bag" del tablier.

NOTA :

Els codis que es mostren a continuació son els corresponents a un Ford Probe de l'any 1993, per a models d'anys posteriors amb 2 "Air-bag", poden tenir codis adicionals que no estan indicats aquí

CODIS D'ERROR AIR-BAG
 
PRIORITATCODIERROR
MAJOR-No s'encen indicador air bag: Monitor de diagnosis (DM), suministrament d'energia o circuit bombeta.
|-Indicador air bag encés de manera continua: Monitor de diagnosis (DM) desconectat o inoperatiu.
|12Baix voltatge de bateria
|13Circuit d'air bag o sensor d\impacte curtcircuitat a terra
|21Sensor de seguretat instal-lat incorrectament
|22Sensor de seguretat: en curtcircuit a la sortida de voltatge de la bateria
|23Alimentació d'entrada o circuit de retorn del sensor de seguretat obert
|24944B en cicuit obert o baixa resistencia en sensor(s) d'impacte
|32Air bag del conductor / sensor de seguretat : alta resistencia o obert
|33Pin 7 no conectat a terra en el monitor de diagnosis DM
|34Air bag conductor / sensor de seguretat: baixa resistencia o en curtcircuit
|35Baixa resistencia entre els pins 8 i 9 del monitor de diagnosis DM
|41Circuit sensor d'impacte: alta resistencia o obert
|44Sensor d'impacte dret no instal-lat correctament
|45Sensor d'impacte central (radiador) no instal-lat correctament
|46Sensor d'impacte esquerra no instal-lat correctament
|51Fusible intern monitor de diagnosis DM: espatllat, sense curtcircuit a terra
|52Energia de recolzament: fallada de voltatge
|53Fallada interna del monitor de diagnosis DM
MENOR-Intermitencia continua ràpida del indicador d'air bag: tots els sensors d'impacte desconectats

 

Aquesta informació i més a: http://homepage.ntlworld.com/mx6-uk/maint/maint.htm