TEST : I.T.V. (15-12-2008) (235.853 km)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUSPENSIÓ Eix davanter Esquerra : 69 % Dreta : 72 %
Eix darrera Esquerra : 79 % Dreta : 84 %
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FRENS Eix davanter Esquerra Dreta
  Força frenada 2,80 KN Força frenada 2,80 KN
 
Eix darrera Esquerra Dreta
  Força frenada 0,80 KN Força frenada 1,10 KN
 
Fre de ma Esquerra Dreta
  Força frenada 1,00 KN F.Frenada 0,80 KN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POLUCIÓ CO Ralenti : 0,50 %  
  Lambda : 1,019    
       
DEFECTES LLEU : FRE DE SERVEI : Desequilibri de les forces de frenada entre les rodes d'un mateix eix superior al 20% i inferior al 30%
           
 
           
  Després de tensar el fre de ma :      
           
  Fre de ma Esquerra Dreta
    Força frenada 1,40 KN Força frenada 1,00 KN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------